Vad är hälsa/Coaching

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning.

– World Health Organization

Vår hälsa påverkas av allt vi gör; hur vi lever, vad vi äter, hur vi rör oss, Våra grundförutsättningar ligger i våra gener-  men genom att tänka på vår livsstil kan vi  påverka vårt välmående & vårt immunförsvar. Coaching för dig framåt i den process av ständig förändring som livet är  – där:

Rörelser påverkar vår blodcirkulation, vår syretillförsel till vår hjärna och kropp. Vi tänker och koncentrerar oss bättre med en god fysisk hälsa.

Att kunna bestämma själv, göra sina egna val och att sätta sina egna mål i livet, för frihet, utveckling och självbestämmande påverkar vår psykiska hälsa

Goda relationer och en plats i samhället som vi trivs med är viktigt för vår sociala hälsa.

Vår livslängd påverkas av vår fysiska, psykiska & sociala hälsa.

Vårt sätt att tackla motgångar och sjukdomar påverkas av hela vår hälsa.

Ett bra sätt att nå en god hälsa är att ha en bra självkännedom.