Traditionell kinesisk medicin (TCM) & Massage

Med en självklar syn på hel hälsa som ett samspel mellan kropp, själ och känslor ser den kinesiska medicinen hälsa som ett samspel mellan oss själva och vår omgivning. Hur vi tar hand om oss och samspelar med vår omgivning avgör till stor del till hur vi kommer att må.

Med ett enkelt och väl genomtänkt system sammanbinds vårt psyke med vår kropp och hur vi mår visar sig i våra emotioner likväl som i vår kropp.

För en balansering av ditt system och din hälsa kan därför en behandling med Tcm & Massage hos mig få dig att komma i fas igen. Med dig själv, med din stress, med din kropp, med din omgivning och med dina känslor.