TCM & Hälsa

Hälsa

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. (WHO)

Vår hälsa påverkas av allt vi gör; hur vi lever, vad vi äter, hur vi rör oss, Våra grundförutsättningar ligger i våra gener-  men genom att tänka på vår livsstil kan vi  påverka vårt välmående & vårt immunförsvar, 

Rörelse påverkar vår blodcirkulation, vår syretillförsel till hjärna och kropp. Vi tänker och koncentrerar oss bättre med en god fysisk hälsa.

Att kunna bestämma själv, göra sina egna val och sätta sina egna mål i livet, för frihet, utveckling och självbestämmande påverkar vår psykiska hälsa

Goda relationer och en plats i samhället som vi trivs med är viktigt för vår sociala hälsa.

Vår livslängd påverkas såklart av vår fysiska, psykiska & sociala hälsa.

Vårt sätt att tackla motgångar och sjukdomar påverkas av hela vår hälsa.

Ett bra sätt att nå en god hälsa är en bra självkännedom.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är insane-laugh-circle.jpg
Traditionell kinesisk medicin (TCM) & Hälsa

Med en självklar syn på hel hälsa som ett samspel mellan kropp, själ och känslor ser den kinesiska medicinen hälsa som ett samspel mellan oss själva och vår omgivning. Hur vi tar hand om oss och samspelar med vår omgivning avgör till stor del till hur vi kommer att må.

Med ett enkelt och väl genomtänkt system sammanbinds vårt psyke med vår kropp och hur vi mår visar sig i våra emotioner likväl som i vår kropp.

För en balansering av vårt system kan en session av akupunktur och eller örtmedicin få oss att komma i fas igen. Med oss själva, med vår stress, med vår kropp, med vår omgivning och med våra känslor.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är yin-yang-29650__340.png

Coaching

Är ett motiverande samtal som utgår från vad du vill, var du står och vad du vill nå.

Du har svaren och jag har frågorna som får dig att hitta dina egna svar.

Målet är att förbättra din hälsa.

Vi tittar på hela din livssituation och plockar de bitar som kräver extra mycket uppmärksamhet för att du ska känna dig tillfreds på alla plan i ditt liv.

Din livsstil påverkar din hälsa

&

Din hälsa påverkar din livsstil