Örter

En häftig och underbar kunskap och visdom ligger i våra örter. Den Traditionella kinesiska medicinen har bevarat sin kunskap och de formler som fortfarande används och finns har överlevt flera tusentals år av både misstro och tilltro.

Den kunskap som finns i den traditionella kinesiska medicinen är stor och de örtmedicin kan göra för en människa är ofta imponerande.

Örtkombinationer anpassas till ditt tillstånd och hur din hälsostatus ser ut. De påskyndar kroppens självläkande förmåga. Stärker det som är svagt och kan få fart på en bristande cirkulation i kroppen. För att komma i form och ändra och förbättra livsstil och hälsa.

De örter jag använder har noga kontrollerats och är certifierade enligt GPM.

Örter individanpassas alltid och görs efter en noggrann hälsoundersökning.

Jag har använt mig av denna kunskap i 15 år och har gång på gång sett en bra förbättring i hälsa och välmående.

Örtmedicin