Örter

Örter har använts över hela värden i tusentals år för att bevara och stärka hälsan.

Örtkombinationer anpassas till ditt tillstånd och hur din hälsostatus ser ut. De påskyndar kroppens självläkande förmåga och hjälper sitt att skapa en homeostas i kroppen, dvs den balans som kroppen ständigt strävar efter att nå

Den stärkande förmåga de har kan hjälpa dig på vägen till att ändra och förbättra din livsstil och din hälsa

De örter jag använder har noga kontrollerats och är certifierade enligt GPM.

Örter individanpassas alltid och görs efter en noggrann hälsoundersökning.

Jag har använt mig av örter i 16 år och har gång på gång sett en bra förbättring av hälsa och välmående.

Örtmedicin