Folkhälsa

Fysisk – psykisk – social hälsa 

Självupplevd livskvalitét. – Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.
Att stärka hälsan. Förbättra livsstil med förebyggande arbete. För många och för den enskilde. 

 

 

Traditionell kinesisk medicin & stressrelaterade sjukdomar

TCM har under årtusenden verkat för en förbättrad livskvalitet och behandlat livsstilssjukdomar preventivt likväl som då de redan uppkommit.