Läkande massage

maj 16, 2022

Massage – en av de äldsta medicinerna.

så länge problem har funnits i en kropp, har också massage och en helande beröring funnits. Inget flum, bara ett stilla omhändertagande av något som smärtar. Att lägga handen på.

Tider för den enkla helande medicinen massage finns nu i kalendern, att boka. För avslappning mot stress, och för terapeutisk behandling av en kropp som är stel och smärtsam, och för den kinesiska helande beröring som skapar flöde av Qi och lättar på stagnation.