Trygg, säker & stark

sep 8, 2021

Led dig själv genom livet med ett bra inre ledarskap och en stark självkänsla  – vi tittar vi hur just du kan göra det under ett coachande samtal.

Så här tycker de som gått igenom programmet.

Tre månaders intensivt arbete med reflektion över mitt eget beteende och funderingar över hur förändringar kunde göras för att mitt liv skulle få en annan vändning med mer säkerhet i mig själv och sundare beteende gentemot mina nära och kära med gränssättning och tydlighet gjorde att jag med hjälp av bra övningar kunde få till en sund och tydlig stämning i mitt hem. Vi äter nu middag tillsammans i lugn och ro. Tack! /Sofia.

Boka program här