Coaching

Du har svaren jag har frågorna som gör att du får svar på det du ännu inte vet om dig själv

Ett coachande samtal är ett samtal där vi tittar på de bitar i ditt liv som påverkar din hälsa på ett sätt som du inte är nöjd med

Den förändring ett coachande samtal leder till gör att du hittar ditt eget individuella sätt att lösa de situationer där du fastnat eller förbättra områden i ditt liv som du vill utveckla

Vi tittar på de bitar i ditt liv som kan behöva extra omsorg och ser hur det med enkla steg går att förbättra och förändra

De kan handla om hur du kan komma vidare i din träning, vilken träning som är bra för dig eller ta tag i ett projekt som du av någon anledning inte kommer vidare i

För att leva ett fritt, kreativt liv och växa – på ditt sätt!

Coachande samtal. Att växa och lära sig om sig själv.