Sunda relationer

sep 8, 2021

Hur dina relationer kan bli en del i ditt liv som är sunt, friskt och starkt tittar vi på under ett coachande samtal för din hälsa.

Några tankar från de som jobbat med coaching för sunda relationer.

Jag har minskat min stress kring relationer i mitt liv, även dem jag inte var medveten om. Och fått ett redskap att använda. /Charlotte.

Boka program här