Priser/Boka tid

Priser och tjänster finns i bokniningskalendern.

Avbokning görs 24 tim innan bokad behandling. Sen avbokning debiteras med

behandlingens fulla pris.