Vatten

 

 

Elementet Vatten står för:

Vintern. Rädsla. Ångest. Fruktan. Salt. Brosk. Skelett. Benmärg. Benvävnad. CNS. Njure. Urinblåsa. Prostata. Könsorgan. Öronen. 

Uttrycket i vattnet är gnäll. ”Det var bättre förr”. 

Vattnet är platsen där födelse och död slutar vilket förklarar likheten mellan åldring och nyfödd.

Färgen är svart, likt vattnets djup. 

En människa som har: 

  • Överskott av energi i vattnet känner ingen rädsla, gör vådliga saker, dör unga. 
  • Underskott – rädda för väldigt mycket, hindrar grupper från expansion, skapar rädsla hos andra. Är rädda för andra och för sig själva. 

Zhi driver människan till överlevnad. Behovet att reproducera sig själv. Stark sexuell energi. Strävan efter villkorslös kärlek likt den den villkorslösa som finns mellan mor – barn. Den bara finns. 

 

Lär dig mer om Vattnets element i någon av mina kurser!