Metall

 

 

Elementet Metall står för:

Hösten. Sorg. Stark kryddad mat. Torka. Ålderdom. Lunga. Tjocktarm. Näsan. Hud.  Kroppshår. Luktsinne.

Den mentala energin i Vatten- elementet heter: PO

Klagan, snyft. Mycket inandning när man pratar, vemodigt, inte mycket kraft i rösten. Försöker överlåta problemen till någon annan, skapar skuldkänslor, släpper inte bindningar, låter inte gå. Reagerar inte på andras sorg när andra har det svårt.

Balans i metallen är en människa som inte gnäller eller snyftar. Hen reagerar spontant på saker, gråter när man ser andra som har det svårt, när man ser orättvisa. 

 

 

Lär dig mer om Metallens element i någon av mina kurser!